Sběrný dvůr

Sběrný dvůr najdete za vlakovým nádražím v Bílovicích nad Svitavou.

Provozní doba

Úterý 14.00-18.00
Pátek 14.00-18.00
Sobota 9.00-13.00

Kontakt

+ 725 901 813
+800 888 944

Provozovatel

KTS Ekologie s.r.o.
Hutní osada 14
664 84 Zastávka

Seznam shromažďovaných odpadů

 • 16 01 03 - pneumatiky osobní/nákladní/traktorové - 25/3/3 Kč/Ks
 • 16 01 17 - železné kovy - zdarma
 • 17 01 01 - beton - 1,20 Kč/kg
 • 17 01 02 - cihly - 1,20 Kč/kg
 • 17 01 03 - tašky a keramické výrobky - 1,20 Kč/kg
 • 17 04 05 - železo a ocel - zdarma
 • 20 01 01 - papír a lepenka - zdarma
 • 20 01 02 - sklo - zdarma
 • 20 01 40 - kovy - zdarma
 • 20 03 01 - směsný komunální odpad - zdarma
 • 20 03 07 - objemný odpad - zdarma
 • 20 02 01 - biologicky rozložitelný odpad - zdarma
 • 20 01 25 - jedlý olej a tuk z domácnosti - zdarma