Obecní úřad

Mgr. Ida Kárná, MPA tajemnice úřadu 545 227 335
602 653 264
Markéta Šeráková podatelna, pokladna 545 227 427
Daniela Binarová matrika, evidence obyvatel, CZECH POINT, ověřování 545 212 850
725 480 207
Barbora Šeráková, DiS. účetní, správce daní a poplatků, pronájmy byty 545 227 072
Věra Severová účetní 545 227 072
Hana Opletalová účetní 725 488 311
Ing. Dagmar Němečková stavební úřad 545 227 113
727 830 104
Josef Semrád stavební úřad 545 212 853
606 738 285
Radim Špaček referent 545227335
725038378
Miroslav Hloušek Obecní policie 545 227 851
606 738 379
Zdeněk Kala Údržba obce 725 901 813
Silvie Čelustková účetní
Jana Nykodýmová, MSc. referentka 770189958