Obecní úřad

Mgr. Ida Kárná, MPA tajemnice úřadu 545 227 072
602 653 264
Kateřina Marvanová podatelna, pokladna 545 227 427
Daniela Binarová matrika, evidence obyvatel, CZECH POINT, ověřování 545 212 850
725 480 207
Jaroslava Podešvová odpady, pronájmy byty, pronájmy hřbitov 545 212 182
Věra Severová účetní 545 227 072
Hana Opletalová účetní 545 227 072
725 488 311
Ing. Dagmar Němečková stavební úřad 545 227 113
727 830 104
Josef Semrád stavební úřad 545 212 853
606 738 285
Miroslav Hloušek Obecní policie 545 227 851
606 738 379
Zdeněk Kala Údržba obce 725 901 813
Dobroslav Šanda Údržba obce 606 620 849