Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 


1. Název
Obecní úřad Bílovice nad Svitavou

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura
Organizační řád
OŘ - příloha č.1.
OŘ - příloha č.2 - funkční schéma
OŘ - příloha č.3.
OŘ - příloha č.4.

4. Kontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa oficiální
  Obecní úřad Bílovice nad Svitavou
  Těsnohlídkovo náměstí 1000
  664 01 Bílovice nad Svitavou
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu oficiální
  Obecní úřad Bílovice nad Svitavou
  Těsnohlídkovo náměstí 1000
  664 01 Bílovice nad Svitavou
 • Úřední hodiny

  Pondělí: 8:00- 11:30, 12:30 - 17:00 - Úřední den
  Úterý:     8:00 - 11:30 - Úřední hodiny-pokladna, podatelna
  Středa:   8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 - Úřední den
  Čtvrtek:  8:00 - 11:30 - Úřední hodiny-pokladna, podatelna
  Pátek:     8:00- 11:30 - Úřední hodiny-pokladna, podatelna

 • Telefonní čísla
  pevná linka: +420 545 227 335 (starosta, tajemnice úřadu, sekretariát, technický referent)
  pevná linka: +420 545 227 427 (podatelna, pokladna - M. Šeráková)
  pevná linka: +420 545 212 850 (matrika, evidence obyvatel, CZECH POINT, ověřování - D. Binarová)
  pevná linka: +420 545 227 072 ( účetní ,odpady, psi, pronájmy byty, nebytové prostrory - B. Šeráková, V. Severová )
  pevná linka: +420 545 227 113 (stavební úřad - Ing. D. Němečková)
  pevná linka: +420 545 212 853 (stavební úřad - J. Semrád)
  pevná linka: +420 774 149 350 (pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR - Mgr. Miroslava Poštolková )
 • Čísla faxu
  fax: 0000000000
 • Adresa internetové stránky
  oficiální: http://www.bilovicens.cz
 • Adresa e-podatelny
  podatelna: podatelna@bilovicens.cz
 • Další elektronické adresy
  oficiální: obec@bilovicens.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 2800985257, kód banky: 2010

6. IČO
00281581

7. DIČ
CZ 00281581

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 • 8.2 Rozpočet:

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • 14.2 Vydané právní předpisy
  Vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.