Veřejné zakázky

https://www.vhodne-uverejneni.cz/

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných Obcí Bílovice nad Svitavou.
Cílem těchto stránek je usnadnit veřejnou kontrolu zadaných veřejných zakázek.

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekčleněny na zakázky:

§ 27
Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky
a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo
b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

 

§ 26
Podlimitní veřejná zakázka

(1) Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27.
(2) Podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

 

§ 25
Nadlimitní veřejná zakázka

Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie) Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

Na profilu „vhodné uveřejnění“ jsou zveřejňovány rovněž smlouvy o dílo včetně jejich dodatků uzavřené v částkách od 500.000 Kč bez DPH.

Aktuální veřejné zakázky nadlimitní zadávané obcí jsou zveřejňovány na Úředním věstníku Evropské unie.