Kronika

Digitální zpracování pamětní knihy Bílovic nad Svitavou z let 1918 - 1967.

Originál archiválie je uložen v Státním okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě. Data jsou majetkem Státního okresního archivu Brno – venkov a bez jeho souhlasu je nelze poskytovat dalším osobám, ani je využívat ke komerčním účelům.V případě zájmu o prezentaci příslušné archiválie v digitální podobě je nutné kontaktovat okresní archiv: e-mail: ps@archivrajhrad.cz.