Rada obce

Složení rady obce 2022-2026

  1. Mgr. Miroslav Boháček, starosta, tel.: +420 602 233 333, e-mail: starosta@bilovicens.cz
  2. Ing. Petr Novotný, místostarosta, tel.: +420 774 058 452, e-mail: mistostarosta@bilovicens.cz,
  3. MVDr. Petr Drábek, radní, e-mail: drabek@bilovicens.cz
  4. MUDr. Tomáš Gabriel, radní, e-mail: gabriel@bilovicens.cz
  5. Mgr. Libor Žanda, radní, e-mail: reditel@zsbilovice.cz

Složení rady obce 2018-2022

  1. Mgr. Miroslav Boháček, starosta, tel.: +420 602 233 333, e-mail: starosta@bilovicens.cz
  2. Ing. Ivan Michalík, místostarosta, e-mail: mistostarosta@bilovicens.cz, michalik@bilovicens.cz
  3. Ing. Jan Kovář, radní, e-mail: kovar@bilovicens.cz
  4. Ing. Dušan Lázniček, radní, e-mail: laznicek@bilovicens.cz
  5. Mgr. Libor Žanda, radní, e-mail: reditel@zsbilovice.cz