Provozní řád cyklostezky Brno-Obřany – Bílovice n.Sv.

 Provozovatel cyklostezky : Dobrovolný svazek obcí “Časnýř”
                                                 (obec Bílovice n.Sv., Řícmanice, Kanice, Babice n.Sv. a Ochoz u B.)
                                                 sídlo: Bílovice n.Sv., Komenského 446, PSČ 664 01
                                                 IČO 70937818  

 

Parametry cyklostezky :     Délka 3 714 m, šířka 3 m, povrch asfaltový.

Umístění cyklostezky :  Cyklostezka vedoucí po levém břehu řeky Svitavy mezi obcí Bílovice n.Sv. a Brnem, je součástí mezinárodního cyklokoridoru mezi Krakovem a Vídní nazvaného Jantarová stezka. Umístěna je na katastrálním území Maloměřice, Kanice a Bílovice n.Sv.

 

Podmínky provozu na cyklostezce :

1.     Po cyklostezce se mohou pohybovat pěší turisté, cykloturisté, bruslaři na kolečkových bruslích  a další osoby se sportovním náčiním, případně s invalidním vozíkem a podobně.

2.     Průjezd motorových vozidel je zde zakázán s výjimkou vozidel vybraných vlastníků nemovitostí přilehlých ke komunikaci. Výjimky ze zákazu vjezdu uděluje MZLU v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (odd. správy majetku, tel. 516 428 823).

3.     Uživatel cyklostezky je povinnen dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplný k dalším uživatelům.

4.     Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i na majetku ten, kdo nehodu způsobil.

5.     Uživatel cyklostezky nesmí po sobě zanechávat na cyklostezce i v jejím okolí odpadky a nesmí ničit mobiliář (lavičky, infopanely, zábradlí a pod.)

6.     V případě zjištění závady či poškození cyklostezky, lze toto nahlásit na Obecní úřad Kanice, tel.v pracovní dny 545 227 234, nebo e:mail obec.kanice@volny.cz 

 

V Kanicích dne 15.9.2009                            ing.Vladimír Kalivoda, předseda DSO Časnýř, vr