Vítání občánků

Dveře č. 4
Daniela Binarová
Pevná linka:  +420 545 212 850
Mobil: +420725 480 207
binarova@bilovicens.cz

Vítání občánků se týká dětí s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou a probíhá v jarních a podzimních měsících v obřadní síni Tyršova č.p. 46.

Na obřad vítání občánků je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněné přihlášky, která je k dispozici na matrice obecního úřadu a na webových stránkách obce.

Vítání občánků, které se mělo konat dne 18.04.2020 je z důvodu šíření koronaviru ZRUŠENO.