Vítání občánků

Dveře č. 4
Daniela Binarová
Pevná linka:  +420 545 212 850
Mobil: +420725 480 207
binarova@bilovicens.cz

Vítání občánků se koná v sobotu 21. října 2023 v obřadní síni, Tyršova 46.

 

Přihlášku k vítání občánků doručte na obecní úřad osobně nebo emailem (binarova@bilovicens.cz) nejpozději do 9.10.2023. Pozvánka na slavnostní uvítání nových občánků s upřesněním času zahájení (9:00 – 11:00 hod) Vám bude doručena emailem 5 dní před konáním akce, která trvá zhruba 30 minut.

Vítání občánků se týká dětí s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou.