Vítání občánků

Dveře č. 4
Daniela Binarová
Pevná linka:  +420 545 212 850
Mobil: +420725 480 207
binarova@bilovicens.cz

Vítání občánků se koná v sobotu 14. května 2022 v obřadní síni, Tyršova 46.

 

Přihlášku k vítání občánků doručte na obecní úřad osobně nebo emailem (binarova@bilovicens.cz) nejpozději do 20.04.2022. Pozvánka na slavnostní uvítání nových občánků s upřesněním času zahájení (9:00 – 12:00 hod), Vám bude doručena emailem 5 dní před konáním akce, která trvá zhruba 30 minut.

Vítání občánků se týká dětí s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou.