Povolení připojení k místní komunikaci

Dveře č. 5
Ing. Dagmar Němečková
 +420 545 227 113
+420 727830 104
nemeckova@bilovicens.cz   

  • Žádost o povolení připojení k místní komunikaci (před vydáním územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného povolení stavby)  

- k připojení sousední nemovitosti        

                                     - zřízením sjezdu
                                     - úpravou stávajícího sjezdu

- k připojení pozemní komunikace

                                     - zřízením křižovatky
                                     - úpravou stávající křižovatky