Obecní policie

Obecní policii zřídilo zastupitelstvo obce

Pondělí                     7:15 - 15.45
Úterý                         7:15 – 13.45
Středa                        7:15 – 18.15              ÚŘEDNÍ DEN
Čtvrtek                      7:15 – 15.45
Pátek                         7:15 – 15.45

Telefon:
pevná linka: +420 545 227 851
mobilní: +420 606 738 379
pevná linka: 158 (Mimo pracovní dobu volat 158)
E-mail:
oficiální: policie@bilovicens.cz
Adresa:
Obecní policie
Těsnohlídkovo náměstí 1000
664 01 Bílovice nad Svitavou
 
 

Obecní policie v souladu se zákonem č. 553/91

Sb. O obecní policii při zabezpečování místních

záležitostí veřejného pořádku

 

vykonává zejména:

• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (dodržování doby určené k pálení, ke klidu, k udržování pořádku atp.)

• podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu

• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce (přestupky v dopravě, přestupky na ochranu před alkoholismem a toxikomanií, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku– škoda do 5000 Kč).

Dále obecní policie spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávních celků:

• zadržuje pachatele přistižené při trestném činu nebo bezprostředně poté

• zadržuje(předvádí) hledané, pohřešované osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání Policií ČR.

Strážník je povinen v mezích zákona č.553/91 Sb. O obecní policii nebo podle zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností každému, kdo o ni požádá.

Občané se mohou na hlídku obecní policie obracet

osobně na služebně obecní policie na ulici Těsnohlídkovo náměstí 1000 nebo na tel. lince 545 227 851 mobilní tel. lince 606 738 379

(v případě nedostupnosti hlídky OP volejte tísňovou linku 158).

Oznámení o protiprávním jednání lze ze strany občana učinit i bez uvedení osobních údajů.