Tipy na výlety

 Bílovické lesy nabízejí několik možností výletů a procházek:

Od myslivny lišky Bystroušky, která se nachází asi 150 m za sokolovnou,  je možné se vydat po lesní "Červené cestě" ke studánce Leoše Janáčka a dále k dřevěnému mostu u vodní nádrže. Tam je umístěn ukazatel turistických cest. Po neznačené štěrkové cestě směrem doprava přes dřevěný most "Liduška" se dojde v mírném stoupání k místu zvanému "Na vyhlídce", odkud je z nadhledu krásný pohled na Bílovice. Když pokračujeme na vrchol, dáme se po široké hřebenové lesní cestě. Vpravo se občas otevře průhled do Těsnohlídkova údolí, vlevo míjíme řadu hrazených a nehrazených pokusných lesních ploch s pozoruhodnými porosty.  Asi po  jednom kilometru dojdeme zpět na Červenou cestu, zelená značka nás dovede k Lolkově studánce. Vrátíme se zpět na Červenou cestu, kterou můžeme poračovat zpět k myslivně lišky Bystroušky.

      Při této procházce narazíme na několik pomníčků Lesnického Slavína, který vznikl v roce 1929, čítá dnes téměř 100 objektů. K většině pomníčků vedou turistické značky.

      Červená cesta dnes není červená, ale když ji ve 30. letech minulého století lesní podnik vybudoval, její povrch skutečně červený byl, tvořený pískem z místních zdrojů ze spodnodevonské arkóny. Cestě se začalo říkat červená, později byl tento název přijatý jako oficiální.

 

Z Bílovic od autobusové zastávky "U kapličky" z Havlíčkovy ulice se vydáme doleva po červené turistické značce strmou uličkou na Nivku, odkud je řada hezkých rozhledů na Bílovice. Projdeme kolem sto let starého dřevěného  vyřezávaného kříže, pak úvozem a poli k lesu. Značka nás přivede na velký palouk Vypálenky s krásnými osamělými stromy. Po modré můžeme jít asi 200 m ke studánce s "Prosbou lesa" nebo doleva širokou cestou k arboretu s velkým "Pomníkem stromů".  Chceme-li se dostat k pomníku ze severní strany, musíme využít dne otevřených dveří, který bývá pouze jeden den v únoru. Jindy se k němu můžeme dostat jen se souhlasem Mendelovy univerzity - informace je možné získat v myslivně Lišky Bystroušky, tel. 545 227 475.

 

K pramenu potoka Melatína se dostaneme po žluté turistické značce z Husovy ulice, zvané Uličky. Procházením touto ulicí najdeme pamětní desku na domě č. 5, kde žil několik let básník a spisovatel S.K.Neuman a pamětní desku bratří Čapků, kteří jako studenti v domě č. 194 trávili několikeré prázdniny u své provdané sestry. Když projdeme lesem, vlhké louky na soutoku Soběšického potoka a Melatína dovolí naší fantazii vidět hladinu rybníka, který se zde nacházel před třemi stoletími. Na levé straně nově vybudované cesty nás značka upozorní na Konšelovu studánku, která nabízí čistou pramenitou vodu. O několik metrů dál byla vybudována nová studánka, věnovaná spisovateli a ctiteli přírody Jaromíru Tomečkovi. Žlutá značka nás dovede dál k pramenu Melatína.

 

Na rozhlednu v Soběšicích se dostaneme také po žluté značce z Husovy ulice, kterou dojdeme po 3 kilometrech na Panskou louku. Potom přejdeme na modrou značku a pokračujeme do Soběšic a dostaneme se k nové rozhledně s krásným výhledem. Můžeme pokračovat na Panskou líchu, kde se zájemci mohou projet na koních. Cesta zpět do Bílovic vede za Panskou líchou neznačenou cestou až na sídliště Na Nivách.

 

Další rozhlednou v blízkosti Bílovic nad Svitavou je rozhledna Alexandrovka. Dostanete se k ní po červené turistické značce od cukrárny Svitava, po které se po 5 km dostanete do Babic nad Svitavou. Odtud je třeba pokračovat po zelené značce, k Alexandrovce dojdete po 3 km. Krásná příroda podél celé trasy a pohled z rozhledny vás určitě nezklame. Zpět je možné se dostat kratší cestou - po zelené značce do Adamova, to je asi 2 km, a pak vlakem do Bílovic.

 

Cestou Vojanka po zelené turistické značce nabízíme výlet do Vranova, kde může být vaším cílem prohlídka zajímavé stavby kostela s kryptou a pohyblivým hrajícím betlémem. Výchozím místem z Bílovic je Polanka. Cesta prochází krásnou přírodou, projdete pěkným místem zvaným "U luže" a pokračovat můžete do Útěchova, je to celkem 5,5 km. Do Vranova je to další 3 km. Zpět můžete jít stejnou cestou nebo po žluté značce do Adamova romantickou stezkou (asi 2,5 km) a pak vlakem do Bílovic.

 

V lokalitě Hády pod Národní přírodní rezervací Hádecká planinka byla v roce 2007 otevřena turistická cesta Šumbera pro zpřístupnění nových, dosud nepoznaných míst s výhledy na severní část města Brna. Délka této cesty je cca 4 km. Spojuje městskou část Brno-Maloměřice s cestou  Resslovka (Červená), která v horní části ústí na silnici mezi Brnem a Ochozí u Brna. Z Bílovic se na cestu Šumbera návštěvníci dostanou po Červené cestě od bílovické sokolovny, je to 3,5 km. Další možnost výletu je pro zdatné turisty, a to od sokolovny po cyklostezce podél Svitavy ve směru do Brna-Obřan k modré turistické značce, která vede příkře ke zbytkům Obřanského hradu a místu zvanému Šumbera. Odtud se pokračuje na Kopaniny, kde se spojuje cesta Šumbera s Červenou cestou. Tato  trasa je dlouhá 4,8 km. Zpět do Bílovic se může jít mírně svažitou Červenou cestou (3,5 km).