Dětské divadelní představení „Medvědí pohádka“ vánoční dílnička

Vydáno: Středa 23. Listopad 2022

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně
Základní odborová organizace Vysokoškolského odborového svazu při ŠLP Křtiny
Pionýr, z.s., pionýrská skupina Křtiny

pořádají pro děti, rodiče a prarodiče dětské divadelní představení „Medvědí pohádka“ vánoční dílničku a dětské vánoční losování

v neděli 4. prosince 2022 - zámek Křtiny

od 16.00 h do 16.40 h - divadlo (vstupné dobrovolné)                 od 16.45 h do 17.45 h - dílnička, losování (vstupné 40,- Kč na materiál)
Pitný režim zajištěn. Občerstvení v zámecké restauraci. Prodej rukodělných výrobků.