Literární a výtvarná soutěž "Jižní Morava čte" na téma "Nekonečný svět fantazie" pro děti od 4 do 15 let

Vydáno: Úterý 19. Září 2023|Knihovna

 

Jižní Morava čte - Nekonečný svět fantazie

 

Literární a výtvarná soutěž vyhlašovaná v knihovnách Jihomoravského kraje pro děti od 4 do 15 let.

I letos se naše knihovna zapojila do projektu Jižní Morava čte, v jehož rámci jsou připravovány různé programy na podporu čtení a jedním z nich je i literární a výtvarná soutěž. Téma soutěže vybírají knihovnice a pro každý rok je jiné. Osmý ročník evokoval knihovnicím nekonečno, proto zvolily téma Nekonečný svět fantazie.

V nekonečném světě fantazie nejsme omezeni hranicemi, které si stavíme uvnitř nás nebo i zvenku. Ve fantazijním světě můžeme navazovat neuvěřitelná přátelství, podívat se do míst, která jsou zapovězená nebo nedostupná, stát se tím, kým chceme být.

Na zahradách před domem nám mohou růst jahody velkosti melounů, na loukách se můžeme projíždět na lučním koníkovi, můžeme si zaletět do neuvěřitelných výšin, proměnit se v bájné stvoření nebo prozkoumat nekonečné hlubiny. Děti mají nekonečno možností ke zpracování svého fantazijního světa.

Oproti předchozím ročníkům došlo v soutěži ke dvěma výraznějším změnám. Byly zredukovány soutěžní kategorie (na pět z předchozích sedmi) a byla prodloužena doba na odevzdání prací až do konce prosince. Obě informace jsou rozvedeny níže.

Soutěžní kategorie:

 1. Kategorie próza (1. – 5. třída)
 2. Kategorie próza (6. – 9. třída)
 3. Kategorie poezie (1. – 5. třída)
 4. Kategorie poezie (6. – 9. třída)
 5. Kategorie výtvarná (MŠ a 1. třída, mohou být i skupiny – max. 5 dětí)

 

Pravidla soutěže

 • Literární žánr není omezen. Děti mohou napsat povídku, pohádku, esej, báseň apod.
 • Komiks patří do literární kategorie
 • Rozsah literárního díla je 1 až 3 strany ve formátu A4
 • Výtvarné dílo je bez omezení. Děti mohou odevzdat do soutěže např. kresbu, koláž nebo i 3D model
 • Ve výtvarné kategorii mohou soutěžit i skupinky dětí, ale pozor! Maximální počet dětí pro skupinu je 5.
 • Soutěž končí 31. 12. 2023. Do tohoto data odevzdávají soutěžící v knihovnách své literární a výtvarné práce
 • Spolu s dílem odevzdá soutěžící v knihovně i přihlášku do soutěže a souhlas

 

Důležité termíny

 • Září 2023 vyhlášení soutěže Nekonečný svět fantazie
 • září – prosinec 2023 realizace doprovodných aktivit k projektu Jižní Morava čte v knihovnách Jihomoravského kraje
 • do 31. 12. 2023 odevzdání soutěžní práce do knihovny
 • leden 2024 slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže
 • březen 2024 slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže v Brně

Projekt „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská Zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů. Všem tímto za hmotnou, finanční i mediální podporu děkujeme!

Podrobnější informace a přihlášky do soutěže najdete na odkazu: http://www.jiznimoravacte.cz/soutez

Těšíme se, že se i letos do soutěže zapojí řada bílovických dětí, které nás prostřednictvím nápaditých literárních a výtvarných dílek zavedou do svých pestrých světů fantazie :)