Podmíněné otevření části cyklostezky č.5, Bílovice n.Sv. – Brno-Obřany od 1.7.2021

Vydáno: Pátek 25. Červen 2021

Úsek mezi čistírnou odpadních vod v Bílovicích po první železniční podjezd od Bílovic

V době pro jižní část Moravy těžké, sděluji, že bílovická cyklostezka bude moci být podmíněně otevřená po splnění podmínek, stanovených geotechnikem :
- 0,5 m od krajnice u skály bude oplocení, bránící pohybu lidí přímo pod skálou
- bude opraveno (provizorně) zábradlí kolem řeky
- v omezeném úseku bude na začátku a na konci označení o nebezpečí pádu kamenů
- 1 x týdně, nebo po dešti, se bude provádět prohlídka stavu skály

Jakmile toto splníme, otevřeme cyklostezku. Předpokládám, že pokud nebude něco nečekaného, tak cyklostezku otevřeme od 1.7.2021.

Během prázdnin bude připravován projekt na konečnou sanaci skály u cyklostezky a v konci září bude zahájeno zasíťování skály a instalace palisád proti sesuvům. Termín prací předpokládáme v říjnu a listopadu (pokud provádění těchto prací opět nebudou bránit neukáznění cyklisté a chodci svým pohybem v uzavřeném úseku).

Jihomoravský kraj odsouhlasil dotaci 1,5 mil. Kč a Brno poskytne 2 mil.Kč. S penězi našeho svazku 600 tis.Kč to bude 4,1 mil.Kč. Současný rozpočet je kolem 4,5 mil.Kč, ale konečnou výši nákladů se dozvíme po dokončení projektu sanace, podle rozsahu potřeby zasíťování a rozsahu palisád, což bude do konce července.

Moc děkuji všem zúčastněným za aktivní pomoc při současném zvládnutí havarijního stavu.

Poznámka na závěr zprávy: Uzavření cyklostezky bylo od 29.4.2021, tedy dva měsíce a bylo hodně náročné odolávat aroganci neukázněných lidí, kteří po cyklostezce jezdili a chodili i přes zákaz a hrubě nadávali pracovníkům provádějícím odstraňování nebezpečných stromů či volných kamenů a suti. Práce tak o několik dnů tito „cyklisté a turisté“ zdrželi, prodražili je najmutím hlídačů a také se nám práce prodraží kvůli jejich krádežím dopravního značení o omezení pohybu.

ing.Vladimír Kalivoda
předseda svazku