Řekni drogám Ne! 19. 11. 2021

Vydáno: Úterý 23. Listopad 2021|Škola

Na naší škole pravidelně v listopadu probíhá projektové vyučování zaměřené na prevenci patologického chování, Řekni drogám Ne!

Každá třída je po dobu celého vyučování se svým třídním učitelem.

Veškeré aktivity během vyučování spojuje společné téma: závislost na zdraví škodlivých látkách, závislost na počítačích, nadměrné používání mobilu, nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky. Naším cílem je upozornit na různá nebezpečí, vyvolat diskusi ohledně špatných i dobrých závislostí, které si během života vytváříme a zážitkovou formou nabídnout dětem vhodné aktivity k vyplnění volného času.

Přestože tento způsob výuky je organizačně mnohem náročnější než klasické vyučování, jsme přesvědčeni o důležitosti a smyslu akcí tohoto typu.

Koordinátory akce jsou:

Petra Glosová (metodik prevence pro 1. st.) a Petra Sojáková (metodik prevence pro 2. st.)

1. – 4. třída Letos jsme využili knihy Kočičí zahrada, což je metodicky zpracovaná kniha plná příběhů

ze života koček. Některé třídy budou s Kočičí zahradou a jejími hrdiny pokračovat v rámci třídnických hodin i nadále.

Na každý příběh navazuje diskuse v komunitním kruhu a různé aktivity s třídním kolektivem.

Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování.

5. – 9. třída Třídní učitelé od pátých tříd si připravili program pro svou třídu tzv. na míru. Většina tříd vycházela z filmu, motivačního videa

na danou problematiku a poté následoval další program s metodickými materiály, scénky, diskuse a závěrečná reflexe.

Letos jsme se zaměřili na témata, která považujeme za nejaktuálnější, a to šikana a kyberšikana, dále alkohol.

Během školní docházky na 2. stupni by se měla každá třída měla zabývat postupně všemi tématy závislostí v rámci prevence.

Zapsala Petra Glosová

Stránky