Revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu

Vydáno: Středa 8. Listopad 2023

V katastrálním území Bílovice nad Svitavou, obec Bílovice nad Svitavou, je dle §35 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon“), prováděna revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize KN“) pracovníky Katastrálního úřadu pro JMK, Katastrálního pracoviště Brno-venkov.

Vyhlášení revize KN proběhlo dle §43 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“) dne 04.12.2019, přičemž samotné zahájení revize KN dne 06.02.2020.

V souladu s § 38 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona tímto informujeme o pohybu pověřených pracovníků katastrálního úřadu provádějících šetření skutečného stavu v terénu.

Šetření skutečného stavu v terénu bude prováděno v průběhu měsíce listopadu 2023.