Volby zákonných zástupců do školské rady

Vydáno: Pátek 10. Září 2021|Škola

Školská rada při ZŠ Bílovice nad Svitavou

 

  • Školská rada (dále ŠR) je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům, zřizovateli a pedagogickým pracovníkům podílet se na správě školy.
  • Bílovická ŠR je tvořena dvěma zástupci rodičů, dvěma pedagogickými pracovníky a dvěma zástupci zřizovatele.
  • ŠR se volí na tři roky. Funkční období současné školské rady končí v září 2021. Během září je potřeba zvolit nové zástupce ŠR. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.
  • ŠR se vyjadřuje k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrhy rozpočtu, projednává inspekční zprávy. Může podávat návrh na odvolání ředitele a na vyhlášení konkursu na ředitele.
  • Prosíme rodiče, kteří mají zájem o práci ve ŠR, aby se přihlásili a mohli být zařazeni do voleb na člena ŠR (zástupce rodičů našich žáků). Pokud máte zájem stát se členem ŠR, tak prosím pište na mail: reditel@zsbilovice.cz

 

Volby zákonných zástupců se uskuteční v hale školy dne 14. 9. 2021 od 16,45 do 18,00 hod.