Hlášení rozhlasu dne 05.01.2022

  • Bezplatná právní poradna pro seniory z Bílovice nad Svitavou zahájila opět svou činnost. JUDr. Alice Dostálová Macků poskytuje právní rady seniorům ve věku od 63. let v obřadní síni OÚ v termínech: 12.01.2022, 09.02.2022, 09.03.2022, 13.04.2022, 11.05.2022, 08.06.2022 vždy od 16:00 do 19:00 hod. Tyto právní služby jsou zdarma. Do poradny je třeba se předem objednat na sekretariátu obecního úřadu u paní Ivy Lockerové, telefon 545 227 335 nebo email: lockerova@bilovicens.cz.
  • Oznamujeme občanům, že se změnila výše poplatku za komunální odpad. Sazba poplatku činí 750Kč na poplatníka /rok, u občanů od 75let  do 90 let sazba poplatku činí 500Kč/rok.
  • Společnost EG.D, a.s. oznamuje, že ve čtvrtek 20.1.2022 od 7:30 do 15:30 hod bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Komenského, Poděbradova, Tyršova, Žižkova. Podrobná mapa odstávky na webu , facebooku a informačních deskách obce.