Hlášení rozhlasu dne 12.01.2021

  • Farní charita Bílovice nad Svitavou pořádá Tříkrálovou sbírku 2021.Vzhledem k epidemiologické situaci nebude sbírka probíhat klasickým způsobem. Přispět můžete:
  • 1. Hotově
  • - do kasičky v pekárně
  • - do kasičky v čerpací stanici Fors
  • - do kasičky v kostele (V kostele jsou k dispozici posvěcené křídy či nálepky na dveře, cukříky, kalendáře a letáky.)
  • 2. On-line koledou na https://www.trikralovasbirka.cz/#
  • 3. posláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 (30 Kč) DMS KOLEDA 60 (60 Kč) DMS KOLEDA 90 (90 Kč)
  • 4. Převodem na účet Charity ČR - 66008822/0800 , Variabilní symbol pro Brno (a okolí) 77706100. Více informací na: www.trikralovasbirka.cz . Za Vaše dary děkujeme .
  •  Bezplatná právní poradna pro seniory z Bílovic nad Svitavou zahájila opět svou činnost. JUDr. Alice Dostálová Macků poskytuje právní rady seniorům ve věku od 63. let v obřadní síni OÚ v termínech: 10.2.2021, 10.3.2021, 14.4.2021 a 12.5.2021 vždy od 16:00 do 19:00 hod. Tyto právní služby jsou zdarma. Do poradny je třeba se předem objednat na sekretariátu obecního úřadu u paní Ivy Lockerové, telefon 545 227 335 nebo email:lockerova@bilovicens.cz.