Mgr. Ida Kárná, MPA

Pracovní pozice:
tajemnice úřadu