Oznámení o zveřejnění dokumentů dle z. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů