Veřejnoprávní smlouva 19/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce