Veřejnoprávní smlouva 20/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce