Veřejnoprávní smlouva 20/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce