Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 19/20224 z rozpočtu obce